Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Úvod Obchodné podmienky Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Komu:

 

Obchodné meno Predávajúceho: Le Style s.r.o.

adresa predávajúceho: Slovenské Pravno 359 038 22, Slovenské Pravno

 

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento Tovar: ___

 

Dátum objednania/dátum prijatia* : ___

 

Číslo objednávky: ___

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ___

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ___

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): 

 

 

_______________________

___

(spotrebiteľ)

 

V ___, dňa ___.___.___

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Formulár je možné stiahnúť na TOMTO ODKAZE.

Copyright 2021 - 2022 © BUBACIK.SK